Izglītības kvalitātes valsts dienests šobrīd nepieņem apmeklētājus klātienē.

Pakalpojuma saņemšanai dokumentus var nosūtīt:
*izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Izglītības kvalitātes valsts dienestu un pievienojot nepieciešamos dokumentus,
*elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv
*pa pastu uz adresi: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.

Ja nepieciešams iesniegt iesniegumu bez pievienotiem dokumentiem, aicinām nosūtīt elektronisko iesniegumu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar atbildīgo speciālistu pa kontaktos minēto tālruni vai e-pastu,

zvanīt uz kvalitātes dienesta centrālo tālruni: +371 67222504
vai rakstīt: ikvd@ikvd.gov.lv.

Ērtākai saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm aicinām bez maksas izveidot e-parakstu viedtālrunī un oficiālo e-adresi! Tas nav sarežģīti!

Informācija izglītības iestādēm, vecākiem, pedagogiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību

Par izlaidumu rīkošanu

Atļauts rīkot izglītības dokumenta pasniegšanas pasākumu (izlaidumu) vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 40 personām, ieskaitot izglītības iestādē nodarbinātos) ārtelpās, vienlaikus nodrošinot, ka pasākuma ilgums nepārsniedz divas stundas un klātesošie ievēro divu metru distanci. Vienas mājsaimniecības locekļi, kas pavada izglītojamo, pasākuma laikā atrodas atstatus no izglītojamiem un izglītības iestādē nodarbinātajiem. Izglītības iestāde nodrošina epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu pasākuma norises vietā.

Latvijā noteiktie ierobežojumi – Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Izglītības iestādes rīcība, ja saņemta informācija par skolēna, pedagoga vai darbinieka saslimšanu ar Covid-19

Veidlapa, kas jāaizpilda, ziņojot Izglītības kvalitātes valsts dienestam par izglītības iestādei noteiktajiem pretepidēmijas pasākumiem.

Aicina pieteikties izglītības iestāžu dibinātāju un pašvaldības izglītības speciālistu kursiem

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina pieteikties 16h kursos pilsētu / novadu izglītības speciālistus un izglītības iestāžu dibinātājus par aktualitātēm izglītības kvalitātes un izglītības kvalitātes vērtēšanas jautājumos. Kursi plānoti trīs dienas […]

Noslēgusies kursu “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” trešā mācību diena

2021.gada 15.jūnijā notika trešā 72h kursu “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” diena, kurā savu dalību turpināja vairāk nekā 800 izglītības iestāžu vadītāju no visas Latvijas. Kursu dienas pirmajā daļā dalībniekiem bija […]

Publicēti kursu “Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība profesionālajā izglītībā” materiāli

2020.gada 6. un 13.aprīlī vairāk nekā 400 dalībnieki sekoja līdzi 16h tiešsaistes kursu “Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība profesionālajā izglītībā” norisei. Kursu ietvaros tika pārrunāti tādi jautājumi kā izglītības iestāžu darbības […]

Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtēs izglītības iestāžu vadītājus

Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību”. Ministru kabineta noteikumu mērķis ir regulēt kārtību, kādā […]

Aicinām pieteikties uz pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju novērtēšanas ekspertu vietām

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina līdz 13. jūlijam pieteikties interesentus, kas vēlas kļūt par pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas ekspertiem. Pēc pieteikumu saņemšanas notiks ekspertu atlase un 36h […]